Skip to main content

Funbutler bokningssystem 2.0

Funbutler är ett boknings- och affärssystem för aktivietscenter som jag påbörjade våren 2019.

Systemet har en unik arkitektur i tre nivåer vilket möjliggör att kunder kan bygga sina egna bokningsbara paket utifrån fördefinierade aktiviteter och resurser.