Skip to main content

Handbollsmagasinet Stürmerfoul

Sturmerfoul är en handbollstidning som ges ut varannan månad. Jag har byggt en plattform för automatisk prenumeration med åtkomst till digitalt magasin, samt möjlighet att välja en förening som automatiskt skall få en del av ens prenumerationsavgift. Systemet sköter även utskrift av adresslappar för utskick samt placering av betalda annoner i artiklarna.