Skip to main content

Modellraket med styrbar motor

En modellraket som känner av gyroskopiska förändringar och kompenserar med riktningen på motorn för att bibehålla kurs.
Den har även en mekanism för att öppna nosen och frisläppa en fallskärm när den nått maxhöjd eller vid för hög lutning.