Skip to main content

Övervakningssystem med rörelsesensor #1

Central enhet
Arduino mikrokontroller
433mhz sändare(9 volt) / mottagare(5 volt)
1/4 våglängds antenn
LED-indikatorer: sändning & mottagning
Anslutning för 9v batteri eller 6-12v extern strömkälla
Strömbrytare för att driva sändaren med mer än de 5 volt som mikrokontrollerns spänningsregulator ger.

Sensorenhet
Arduino mikrokontroller
433mhz sändare/mottagare
1/4 våglängds antenn
Temperatursensor/Luftfuktighetsensor
Infraröd rörelsesensor med diffus plastkåpa
LED-indikatorer: sändning & mottagning, rörelsesensor aktiverad/avaktiverad