Skip to main content

Robot med lip-sync

En robot som omvandlar ljudsignaler till lip sync-rörelser.