Skip to main content

Självbevattnande odlingshylla

Denna hylla tänder och släcker växtbelysningen automatiskt, samt vattnar samtliga växter med jämna mellanrum. Hyllan känner även av hur mycket vatten som är kvar i tanken och visar detta via en LED-indikator.